Regulamin dla produktów i usług oferowanych przez LUDMO

My, zespół LUDMO SA, Mikołowska 51, 40-065 Katowice, Polska (zwany dalej LUDMO) jesteśmy zadowoleni widząc, że jesteś zainteresowany naszą ofertą a zarazem przekonani, że nasze aplikacje i platformy LUDMO są zaprojektowane dokładnie dla towich potrzeb.
Aby korzystać z naszych produktów, musimy wyjaśnić Ci pewne kwestie. Na przykład, prawa i obowiązki, które ze wzajemnym szacunkiem musimy respektować, długość trwania poszczególnych okresów i terminów umowy, oraz wiele innych szczegółów. Jednym z nich jest polityka prywatności.

Ponieważ z praktycznego punktu widzenia, zwracając uwagę na dostępne zasoby ludzkie jak i wymagany czas, nie jest możliwe by negocjować indywidualne warunki umów z każdym z naszych użytkowników zainteresowanym z korzystania z produktów LUDMO, mamy opracowane następujące ogólne warunki („regulamin”).

Proszę przeczytaj poniższy regulamin starannie przed podjęciem decyzji o korzystaniu z naszych usług. Zebraliśmy w całość wszystkie zasady i ogólne warunki dotyczące naszej platformy, aplikacji mobilnych, strony internetowej, jak i poszczególnych funkcji wraz z treścią poszczególnych elementów.

 

LUDMO SA,
Mikołowska, 51,
40-065 Katowice

 

1.Wprowadzenie

LUDMO zarządza interaktywną internetową platformą oraz aplikacjami mobilnymi mającymi na celu stworzyć nowe możliwości, jak i połączyć ze sobą ludzi zainteresowanych sportem, analizą sportową oraz badaniem ruchów zawodnika.

Aby uzyskać dostęp do pełnej gamy usług i produktów LUDMO, należy przejść jednorazowy proces rejestracji (zobacz sekcja 4). Niektóre wybrane elementy usług LUDMO są widoczne bez uprzedniej rejestracji.

Celem działalności LUDMO jest oferowane amatorom, juniorom, ale również zawodowym graczom nisko budżetowego narzędzia analizy ruchu zawodnika wraz z danymi statystycznymi przedstawionymi w czytelny sposób.

Wasze zdrowie jest dla nas bardzo ważne. Zalecamy by zawsze konsultować swoje czynności sportowe z lekarzem. LUDMO nie zastępuje lekarza ani nie jest odpowiedzialne za twoją aktywność. Treści na platformie LUDMO.com czy w aplikacjach mobilnych LUDMO należących do LUDMO SA., niezależnie czy pochodzą bezpośrednio od zespołu LUDMO czy też naszych partnerów lub innych użytkowników nie są przeznaczone do uzupełniania, ani tym bardziej do zstępowania zaleceń lekarzy czy farmaceutów. Akceptując niniejszy regulamin potwierdzasz że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje zdrowie.

 

2.Zakres regulaminu

LUDMO SA oferuje interaktywną internetową platformę LUDMO.com oraz aplikacje mobilne LUDMO w oparciu o niniejszy regulamin. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją wszystkich zawartych w tym dokumencie praw i obowiązków.

Zarówno rejestracja jak i użytkowanie pełnego zakresu usług i produktów nie będzie możliwa bez akceptacni niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje na wszystkich poziomach i punktach wejścia, obejmująć pod-domeny i aplikacje mobilne do serwisu i produktów LUDMO. Podstawowym punktem wejścia do strefy dostępnej w Internecie będą domeny LUDMO.com, LUDMO.pl

Regulamin pozostaje ważny w niniejszej wersji datowanej na 01 Kwietnia 2019 do momentu jego anulacji.

Wyłącznie polska wersja regulaminu jest wiążąca w świetle prawa Rzeczpospolitej Polskie.

 

3.Przedmiot umowy

Obecnie LUDMO zasadniczo oferuje, lub wkrótce będzie oferować, swoim użytkownikom następujące aplikacje i informacje w kilku językach:

com interaktywna internetowa platforma:

Profil osobisty (etykieta: mój profil) zawierający dane osobiste

Dziennik sportowy, zawierający przejrzyste zestawieni zajęć sportowych

Statystyki, analizy i porównania zajęć sportowych użytkownika

Statystyki i porównania wewnątrz zespołu/grupy do którego należy dany użytkownik

Anonimowe rankingi i porównania z innymi użykownikami LUDMO w tej samej grupie wiekowej.

Komunikator, do wymiany wiadomości między użytkownikami

Plany treningów, ćwiczeń dodane przez administratora lub innych użytkowników.

Krótkie komunikaty dotyczące LUDMO

Mobilne narzędzia dotyczące analizy ruchu sportowca i jego zdrowia

Treść, w formie tekstu, zdjęć oraz plików video odnośnie sportu, ruchu zawodników, ćwiczeń sportowych oraz treningów prezentowana przez zespół LUDMO oraz zewnętrznych profesjonalistów (trenerów, zawodowych graczy, doradców sportowych, itp.)

Wewnętrzne komunikaty w formie krótkiej

Blog: Prezentacja informacji odnośnie przedsiębiorstwa, produktów, nowości w formie długiej

Inne treści:

O nas: Krótki opis LUDMO

Oferta firmy: Opis usług LUDMO dla klientów

Partnerzy: Prezentacja partnerów wspierających LUDMO

Reklama: Treści reklamowe od LUDMO oraz/lub partnerów zewnętrznych

Wsparcie i pomoc techniczna dla użytkowników serwisu

Regulamin

 

Aplikacje mobilne: LUDMO Mobile

LUDMO oferuje aplikacje mobilne dla telefonów z systemem Androida.

Te aplikacje mogą być użytkowane niezależnie na samym urządzeniu mobilnym, lub też w połączeniu z platformą LUDMO.com

W oparciu o zgodę użytkownika istotne dane zostają przesłane z urządzenia mobilnego do platformy LUDMO.com, gdzie następnie są analizowane i przetwarzane.

Użytkowanie aplikacji mobilnych w połączeniu z platformą LUDMO.com rozszerza zakresu usług.

Użytkownik potwierdza świadomość faktu, iż transfer danych do platformy LUDMO.com wiązać się może z kosztami przesyłu danych naliczanymi przez operatora danej sieci telefonii komórkowej, lub inne koszty związane z przesyłem danych. Wszelkie powstałe z tego powodu koszty ponosi wyłącznie użytkownik i nie będzie on wnioskował o zwrot poniesionych kosztów do operatora platformy LUDMO.com.

Obecnie aplikacja łączy się z platformą jedynie, gdy telefon znajduję się w zasięgu sieci Wi-Fi.

Aplikacje mobilne dostępne są wyłącznie dla użytkowników urządzeń mobilnych. Jedynie podstawowe funkcje mobilnych aplikacji są bezpłatne.

Operatorzy sieci komórkowych mogą ustanawiać dodatkowe warunki użytkowania urzadzeń mobilnych, pozostają one jednak niezależne od zakresu usług świadczonych przez LUDMO.

 

Pozostałe usługi świadczone przez LUDMO

LUDMO będzie wysyłał zarejestrowanym użytkownikom komunikaty w formie newsleter’a na podany adres e-mial. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu oraz zgodą na otrzymywanie tej formy komunikacji. Użytkownik każdorazowo będzie mógł zrezygnować z tych usług wybierając opcję „wypisz się”. Po wybraniu tej opcji komunikaty nie będą więcej wysyłane.

 

 

4.Rejestracja

W celu rozpoczęcia korzystania z usług LUDMO należy przeprowadzić jednorazową darmową rejestrację. LUDMO oferuje usługi trzem typom użytkowników w połączeniu z trzema zakresami usług.

Rejestracja jako użytkownik, który sam będzie zbierał i agregował własne dane dotyczące swojej aktywności sportowej, a następnie z wykorzystaniem platformy LUDMO analizował dane statystyczne. Dostępne są 3 plany usług

Darmowy plan usług – Starter 14 dni gratis (FREE) – Bezpłatna opcja pozwalająca na analizę podstawowych parametrów danego użytkownika. Usługa ta może zostać udostępniona maksymalnie 10 zawodnikom na okres 14 dni.

Płatny pakiet Professional oferuje dostęp do analizy ruchy drużyny do 25 zawodników. Zakres usług obejmuje analizę opartą o czujniki GPS. Płatności następują w miesięcznych równych kwotach.

Płatny pakiet Premium oferuje dostęp do analizy ruchy drużyny do 25 zawodników. Zakres usług obejmuje analizę opartą o czujniki GPS, oraz moduł akcelerometru. Płatności następują w miesięcznych równych kwotach.

Jedynie osoby prawnie upoważnione do podpisywania umów są dopuszczone do akceptacji regulaminu paltformy LUDMO. Osoby nieletnie, potrzebują osobnej zgody ze strony opiekuna prawnego. Odpowiedni formularz dostępny pod niniejszym adresem: https://ludmo.com/wp-content/uploads/2017/07/zgoda.pdf musi zostać podpisany i przesłany w formie skanu na adres info@ LUDMO.com

Rejestrując się użytkownik potwierdza znajomości regulaminu i wynikających z niniejszego dokumentu praw jak I obowiązków.

Każdy użytkownik uprawiony jest do rejestracji tylko 1 raz. Poprzez rejestracje potwierdza zarazem, że nie rejestrował się do platformy LUDMO wcześniej, Anie nie usuwał już istniejącego innego konta uprzednio aktywowanego.

Jeśli proces rejestracji nie zostanie zakończony, przykładowo nie wszystkie wymagane pola zostaną uzupełnione, lub warunki regulaminu nie zostaną zaakceptowane, LUDMO usunie taki profil w ciągu 7 dni.

LUDMO pozostawia sobie prawo odrzucenia rejestracji użytkownika bez podania przyczyny. W takim wypadku wszelkie przekazane dane użytkownika zostaną niezwłocznie skasowane.

LUDMO nie odpowiada za identyfikację użytkownika, jako że weryfikacja danych użytkownika jest możliwa jedynie w wybranym zakresie. Każdy użytkownik powinien samodzielnie upewnić się że osoby z którymi nawiązuje kontakt za pomocą platformy LUDMO są tymi za które się podają poprzez dodanie takiej osoby do listy znajomych, czy też wymianę korespondencji.

 

5.Warunki ogólne dla wszystkich użytkowników

Ochrona przed oszustwami.

Każdy użytkownik powinien chronić swoje dane dostępu do systemu LUDMO przed nieuprawnionymi użytkownikami czy też oszustami. Prosimy protest niezwłoczny kontakt pod adresem info@ LUDMO.com w przypadku gdy dojdzie do nieupoważnionego dostępu lub próby oszustwa z użyciem konta danego użytkownika, lub tez protest wypadku gdzy zachodzi takie podejrzenie.

LUDMO nie zwraca środków przelanych na konto LUDMO.com za okres poprzedzający zgłoszenie próby oszustwa, czy też wyłudzenia. LUDMO will not refund any amounts paid by you to LUDMO.com before you report an unauthorized or fraudulent use of your account.

com zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub kasacji konta użytkownika w momencie gdy dojdzie do niewłaściwego, lub mającego charakter oszustwa, zachowania ze strony użytkownika.

Promocje I darmowe oferty.

Platforma LUDMO może oferować dodatkowe promocje lub specjalne oferty, które mogą podlegać dodatkowym zasadom i regułom lub będą wymagać spełniania dodatkowych warunków. Poszczególne oferty specjalne nie mogą być przenoszone z użytkownika na użytkownika.

 

6.Warunki specjalne dla użytkowników odpłatnych ofert

Wymóg subskrypcji odpłatnej. W celu korzystania z rozszerzonych usług LUDMO należy (i) być zarejestrowanym użytkownikiem platformy LUDMO, oraz (ii) opłacić w pełni cenę, wraz z podatkiem VAT, oraz wszelkie inne opłaty lub kwoty związane z Usług Individual lub Professional, za pomocą karty kredytowej lub innej formy płatności akceptowanej przez LUDMO (dalej “Subskrypcji”). Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem platformy LUDMO.com, musisz się zarejestrować zanim będziesz mógł podjąć subskrypcję. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących opłat za członkostwo są przedstawione na https://ludmo.com/payment/. Typy i ceny planów subskrypcji. Platforma LUDMO.com oferuje różne typy planów subskrypcji, dając użytkownikowi opcję wyboru planu najlepiej pasującego do jego potrzeb. Poszczególne plany z wyszczególnieniem różnic pomiędzy nimi dostępne są w formie pisemnej pod adresem https://ludmo.com/coach/, oraz https://ludmo.com/player/ Wszystkie ceny ustalane są przez LUDMO i w każdej chwili mogą zostać zmienione. Wszelkie zmiany stawek zostaną niezwłocznie opublikowane na platformie LUDMO.

Płatności

Opłaty są uiszczane z gory za dany okres subskrypcji. Innymi słowami użytkownik może wybrać dopasowany do jego potrzeb plan subskrypcji oferujący optymalny zakres usług LUDMO. Należy się zarejestrować, wybrać dany plan, który zostanie przypisany do konta danego użytkownika, następnie opłacić subskrypcję i rozpocząć użytkowanie.

Dostępne są 2 podstawowe przedziały czasowe. Stała opłata miesięczna oraz jednorazowa opłata roczna. Opłata roczna charakteryzuje się z zasady niższymi kosztami całkowitymi.

Opłaty są wymagalne w momencie wystawienie rachunku/faktury. Wpłata może zostać wykonana w formie przelewu, lub innej formy płatności elektronicznej (pay-u, karta kredytowa). W przypadku niemożności pobrania wymaganej kwoty, z powodu braku środków użytkownik ponosi wszelkie powstałe koszty jakie mogą powstać po stronie banku w formie odsetek, czy prowizji bankowych. LUDMO zastrzega sobie prawo wysyłania przypomnień płatności w formie elektronicznej.

Automatyczne odnowienie

W momencie upływu terminu końca umowy abonamentowej, z automatu wygenerowane zostanie obciążenie karty kredytowej, czy też innego wskazanego środka płatności na kolejny identyczny okres jak stanowiła umowa do danego momentu.

Użytkownik może uniknąć automatycznego odnowienia umowy, jeśli w formie pisemnej (e-mail) powiadomi LUDMO o chęci zakończenia współpracy w terminie nie mniejszym niż 24h przed końcem obowiązującej umowy.

Anulacja subskrypcji. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z płatnego pakietu poprzez przesłanie pisemnej rezygnacji do LUDMO.com. Jeśli inaczej nie określono w sekcji 8. LUDMO nie zwraca już pobranych opłat.

Wygaśnięcie. Umowa abonamentowa wygasa jedynie gdy z inicjatywy użytkownika LUDMO zostanie poinformowane w formie pisemnej (e-mail) przez użytkownika z wcześniej potwierdzonego adresu e-miał o zamiarze zakończenia umowy abonamentowej. Dana umowa będzie obowiązywać do końca terminu uprzednio ustalonego. Każdy użytkownik ma możliwość sprawdzenia w każdym momencie informacji odnośnie aktualnego okresu umowy poprzez wgląd do swojego konta użytkownika na LUDMO.com.

Ważność innych zasad. Jeśli nie zostało osobno ujęte w sekcji 6. wszelkie prowizje i płatności wynikające z Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników poszczególnych planów płatności którzy zaakceptowali rozszerzone warunki związane ze świadczeniem usług odpłatnych przez LUDMO.com

 

7.Specjalne warunki dla użytkowników planów treningowych.

Dostępne w krótce

 

 

 

8.Zakończenie

8.1.  Każdy użytkownik ma prawo do zakończenia użytkowania platformy LUDMO w każdym momencie poprzez odpowiednie wybranie dostępnej opcji w ustawieniach konta („Mój profil”). LUDMO potwierdzi ten fakt wysyłając e-mail na wcześniej wskazany adres.

8.2.  Dodatkowo, LUDMO zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa danego użytkownika z ważnych powodów, jak na przykład rażące złamanie obowiązków użytkownika.

8.3.  W wyniku zakończenia zgodnie z sekcją 8, lub anulacji zgodnie z sekcją 9 następuje:

8.3.1.     Wszystkie dane użytkownika podane podczas rejestracji zostaną dezaktywowane, wszelkie dane upublicznione przez użytkownika, jak przykładowo komentarze, wpisy, treningi itp., zostaną zmienione na anonimowe, uwidoczniony zostanie fakt, iż treści te pochodzą od dezaktywowanego użytkownika, lub zostaną usunięte.

8.3.2.     Na życzenie użytkownika wszelkie dane powiązane z danym kontem zostaną nieodwracalnie usunięte. Użytkownik powinien tym celu wysłać pisemne wezwanie do usunięcia danych na dres e-mail: info@ LUDMO.com. Prośba ta zostanie uznana za zasadną jedynie w momencie gdy użytkownik wystosuje pismo w wcześniej potwierdzonego adresu e-mial. Jest to wymóg bezpieczeństwa mający chronić użytkowników przed nieuprawnioną utratą danych poprzez wrogie działanie osób trzecich.

 

9.Specjalne prawo anulacji dla konsumentów

9.1.   Stosowanie przepisów konsumenckich. Jeśli użytkownik platformy LUDMO.com korzysta z niej do celów nie związanych z działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, czy też innych celów profesjonalnych, podlegać będzie pod Polskie przepisy ochrony konsumentów.

9.2.  Prawo odstąpienia od kontraktu. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy z LUDMO w formie pisemnej: listownie na adres korespondencyjny, lub poprzez e-mail: info@ LUDMO.com, w przeciągu 14 dni od daty widniejącej na umowie lub od otrzymania zamówionych materiałów. W obu przypadkach użytkownik nie musi podawać przyczyny rezygnacji.

Adres korespondencyjny:

LUDMO SA,

Mikołowska 51,

40-065 Katowice

Poland

E-mail adres:

info@ LUDMO.com

9.3.  Skutki anulacji. W przypadku anulacji umowy, wszelkie otrzymane korzyści jakie dana strona otrzyma od drugiej muszą zostać zwrócone. Wszelkie korzyści ekonomiczne muszą zostać uregulowane. Jeśli użytkownik nie jest w stanie zwrócić usług wyświadczonych przez LUDMO w pełni czy też częściowo, jest zobowiązany do kontynuowania płatności do momentu ustanie najbliższego okresu umowy.

 

10.   Zasady i obowiązki użytkownika

Każdy użytkownik platformy LUDMO.com powinien:

podawać prawdziwe i pełne dane w wymaganych formularzach, jak i nie powinien przekazywać tych danych osobom trzecim;

publikować, prezentować, przekazywać, dystrybuować wszelkie treści typu zdjęć, fotografii, tekstu, odwzorowań lub plików video wyłącznie jeśli posiada prawa autorskie do tych treści, jak i ich udostępniania osobom trzecim za pomocą platformy LUDMO.com. Użytkownik gwarantuje platformie LUDMO.com że posiada wszelkie wymagane prawa, licencje, do prezentowanych przez siebie tych treści i zostały one nabyte w sposób prawomocny. Wymaganie to tyczy się również treści podlegających prawom autorskim, jak również regulacjom obejmujących ochronę znaków handlowych;

nie publikować, prezentować, przekazywać czy dystrybuować treści rasistowskich, obraźliwych, dyskryminujących, obrażających, seksistowskich, gloryfikujących przemoc czy też nielegalnych w inny sposób;

nie wysyłać łańcuchów wiadomości, lub wiadomości do większej ilości użytkowników niż jeden równocześnie w formie masowej, czy też jako spam;

nie wykonywać żadnych czynności zakłócających działanie sieci LUDMO poprzez stosowanie technicznych, lub elektronicznych środków w celu atakowania, hackwania, ataków masowych (brute force-attack), instalowanie wirusów/robaków/trojaków, lub w inny sposób negatywnie wpływać na działanie usług LUDMO, oprogramowania jak również osprzętu firmy;

nie kopiować, dystrybuować, transmitować czy zbierać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach poprzez stosowanie niedozwolonych narzędzi, rozwiązań technicznych, czy wrogiego oprogramowania, bez zgodny poszczególnych użytkowników

niezwłocznie poinformować platformę o wykryciu wyżej wymienionych zakazanych działań na adres e-mail: info@ LUDMO.com

dbać o zachowanie poufności swoich danych osobowych i nieupublicznia ich osobom postronnym;

regularnie zapisywać istotne dane osobowe na zewnętrznych dyskach. LUDMO nie odpowiada za utratę czy też nieodwracalne uszkodzenie danych.

 

11.   Naruszenie obowiązków użytkownika

11.1.               W celu zapewnienia prawidłowego i niezawodnego świadczenia usług, LUDMO nakłada następujące kary na wypadek naruszenia zobowiązań przez użytkownika:

11.1.1.  ostrzeżenie;

11.1.2.  usunięcie treści;

11.1.3.  tymczasowa dezaktywacja konta użytkownika;

11.1.4.  nieodwracalne usunięcie konta użytkownika;

11.2.              Rodzaj nałożonych sankcji będzie zależny od celu oraz typu naruszenia obowiązków w świetle ochorny interesów użytkownika LUDMO.com

11.3.              W przypadku nieodwracalnego usunięcia konta użytkownika, nie będzie możliwa ponowna rejestracja danego użytkownika pod nowym kontem.

 

12.   Treści

12.1.               Platforma LUDMO zezwala swoim zarejestrowanym użytkownikom do korzystania z oferowany usług i produktów poprzez zweryfikowane konto w zgodnie z obowiązującym regulaminem, w celu wgrywania, publikowanie, dystrybucji, wymiany, transmisji własnych danych z innymi użytkownikami.

12.2.               Użytkownik wyraża zgodę, że w oparciu o zautomatyzowaną anonimową analizę zachowań użytkownika na platformie, może podlegać pod pewne działania marketingowe nakierowane na konkretną grupę docelową.

12.3.               Użytkownik wyraża zgodę, że działania marketingowe mogą być również podejmowane w sąsiedztwie treści stworzonej przez takiego użytkownika.

12.4.               LUDMO zachowuje prawo zapisania lub upublicznienia pewnych danych stronom trzecim w wymiarze wymaganym lub dopuszczalnym prawnie w celu:

12.4.1.  dopełnienia obowiązków prawnych, czy też na wymóg sądu lub innych nakazów administracyjnych;

12.4.2.  zagwarantowania wykonalności regulaminu firmy

12.4.3.  w odpowiedzi na wezwania stron trzecich tyczących się potencjalnego naruszenia obowiązujących praw;

12.4.4.  zabezpieczenia praw, własnoći czy bezpieczeństwa LUDMO, użytkowników oraz społeczeństwa

12.5.               Użytkownik przyznaje LUDMO nieodwołalne, nieodwracalne, wolne, niewyłączne i nieograniczone prawo do całości treści generowanych, przekazywanych, zapisywanych i publikowanych przez samego użytkownika. Odpowiednio, LUDMO będzie miało prawo do wykorzystania treści, niezależnie od celu tego wykorzystania zarówno wewnątrz samej platformy LUDMO.com, ale również w zakresie wszelkich innych działalności LUDMO, czy też firm powiązanych z LUDMO. Zgoda ta obejmuję prawo do zmiany, modyfikacji treści, za wyjątkiem sytuacji gdzie takie zmiany będzie naruszać prawa materialne użytkownika. W przypadku gdy treści użytkownika będą wykorzystane poza platformą LUDMO, LUDMO jest zobowiązane do podania informacji że dane treści zostały stworzone przez danego użytkownika.

12.6.               LUDMO nie przypisuje sobie własności żadnych treści stworzonych przez użytkowników oraz nie będzie nadzorować poszczególnych treści.

12.7.               LUDMO zachowuje prawo do usuwania poszczególnych treści bez podawania przyczyny. W takim wypadku użytkownik powinien zostać poinformowany o takim fakcie, a w przypadku naruszenia zasad i obowiązków wejdą wżycie zapisy z sekcji 11.

12.8.               LUDMO nie jest i nie będzie odpowiedzialne za niedokładne treści wprowadzane do platformy poprzez użytkowników.

 

13.   Polityka Prywatności

Polityka prywatności została rozpisana w osobnym dokumencie dostępnym pod https://ludmo.com/privacy-policy/

 

14.   Oświadczenia i gwarancje

14.1.               LUDMO nie gwarantuje ani nie oświadcza, że platforma LUDMO.com, czy też pozostałe usługi będą dostępne cały czas, jak również że zastosowany osprzęt czy oprogramowanie będzie wolne od błędów.

14.2.               LUDMO nie gwarantuje ani nie oświadcza, że transfer danych z użyciem innych systemów telekomunikacyjnych, nie będzie śledzony, nagrywany, czy zakłócany przez strony trzecie.

14.3.               Użytkownik korzysta z platformy LUDMO.com jak i powiązanych usług, aplikacji i serwisów dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Ważność niniejszego stwierdzenia jest nieograniczona w odniesieniu do:

14.3.1.  użytkowania osprzętu w formie telefonu, lub innych urządzeń mobilnych, które mogą ulec uszkodzeniu podczas użytkowania, ale również opasek, uchwytów, jak i szelek na urządzenia mobilne, które mogą obcierać, czy w skrajnych przypadkach ranić użytkownika

14.3.2.  pobierania własnych treści, jak i pochodzących od innych użytkowników

14.3.3.  zrozumienia i użytkowania danych podawanych przez platformę LUDMO.com. Użytkownik wyraźnie potwierdza i akceptuje fakt, iż podawane wyniki mogą odbiegać od stanu faktycznego, lub zabierać błędy, LUDMO nie bierze odpowiedzialności, w zakresie dopuszczonym przez prawo, za dokładność tychże danych.

14.4.               Korzystanie z oprogramowania jak i osprzętu dotyczących usług świadczonych przez LUDMO nie zwalnia użytkownika do zaniechania konsultacji z odpowiednim lekarzem czy terapeutom.

14.5.               Dodatkowo LUDMO nie bierze odpowiedzialności ani gwarancji, za treści które mogą być widoczne, czy też dostępne na platformie LUDMO, lub wewnątrz jej oprogramowania, w formie banerów, reklam, odnośników, lub innych treści marketingowych, które odnoszą się do zewnętrznych źródeł. Wszelkie relacje, jakie zostaną nawiązane przez użytkownika, a danego zewnętrznego usługodawcę skutkujące jakimikolwiek zobowiązaniami kontraktowymi, obowiązuję jedynie te strony kontraktu. LUDMO nie bierze odpowiedzialności, ani nie jest stroną takich zewnętrznych umów.

15.   Ograniczenia i odpowiedzialność

15.1.               LUDMO ponosi odpowiedzialności w świetle obowiązującego prawo, niezależnie od ustawowej podstawy takiej odpowiedzialności (przed zawarciem umowy, umowy, czynu niedozwolonego) tylko wtedy, gdy LUDMO spowodował pewną szkodę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. W przypadku lekkiego niedbalstwa, LUDMO nie ponosi odpowiedzialności wobec innych firm, a w stosunku do konsumentów odpowiada wyłącznie za szkody osobowe. LUDMO nie ponosi odpowiedzialności wobec innych firm za szkody wtórne, zwykłe straty pieniężne, utracone zyski lub straty wynikające z roszczeń osób trzecich.

15.2.               O ile nie wymaga tego podstawa prawna, ani LUDMO ani żaden z jej oddziałów biznesowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z treści udostępnionych poprzez platformy internetowej lub inne form korzystania z usług LUDMO platformy internetowej lub aplikacji mobilnych. Odnosi się to również do szkód wynikających z błędów, problemów z oprogramowaniem, wirusów lub utraty danych.

15.3.               LUDMO.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pobrane treści lub materiały informacyjne uzyskane w wyniku korzystania z platformy LUDMO.com. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez takie materiały na jego systemie komputerowym lub w odniesieniu do informacji, które są utracone w wyniku pobierania materiałów z platformy LUDMO.com

15.4.               Zarejestrowany Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ewentualne roszczenia, jakiekolwiek pozwy czy konflikty ze strony innych użytkowników. Zarejestrowany Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż LUDMO.com, w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania pozostałych użytkowników, w tym szkody związane z takimi działaniami lub zaniechaniami.

 

16.   Identyfikacja użytkownika

16.1. Użytkownik zwalnia LUDMO z wszelkich potencjalnych roszczeń wniesionych przez osoby trzecie w wyniku naruszenia ich praw przez użytkownika w związku z treściami przesłanymi do platformy LUDMO.com przez takiego użytkownika lub w wyniku jakiegokolwiek innego wykorzystania przez takiego użytkownika aplikacji dostępnych z LUDMO. Użytkownik ponosi koszty wszelkich postępowaniach sądowych, w których LUDMO może być zaangażowane w związku z takimi roszczeniami, w tym wszystkie koszty sądowe i koszty obsługi prawnej w zakresie dozwolonym przez prawo, chyba że użytkownik nie ponosi winy w powstawaniu takich naruszeń.

16.2. W przypadku gdy powództwo zostało wniesione przez osobę trzecią, użytkownik powinien niezwłocznie, zgodnie z prawdą i w pełni udostępnić LUDMO wszystkie informacje dostępne dla takiego użytkownika, które mogą być konieczne do weryfikacji takiego roszczenia i bronić się przed nim. Wszelkie dodatkowe roszczenia odszkodowawcze, do wnoszenia których przeciwko użytkownikowi LUDMO może być uprawnione, nie będą objęte.

 

17.   Zmiany w regulaminie

17.1.               LUDMO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu od czasu do czasu z kilku powodów, w tym, bez ograniczeń, z powodów handlowych, do przestrzegania obowiązującego prawa oraz rozporządzeń, lub ze względu na świadczone usługi dla klienta. Przez cały czas najnowsza, w danym czasie obowiązująca wersja regulaminu jest dostępna do wglądu na platformie LUDMO.com.

17.2.               W przypadku zmian w regulaminie innych niż powyżej wymagana będzie akceptacja użytkownika danej zmiany regulaminu. W takiej sytuacji, gdzy LUDMO będzie zamierzało wprowadzić niniejsze zmiany regulaminu w życie, LUDMO jest zobowiązane poinformować użytkownika z maksymalnie możliwym wyprzedzeniem. Takie zawiadomienie powinno być dokonane w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail użytkownika wcześniej zweryfikowany i potwierdzony, lub na odpowiednich stronach platformy LUDMO.com, lub poprzez dowolne inne urządzeniem za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do usługi LUDMO. Możemy zaprosić użytkownika, aby zaakceptować nowy regulamin klikając “tak” lub “Akceptuję”, sprawdzanie “pole wyboru” lub innej podobnej metody potwierdzenia. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie w ciągu trzydziestu dni od daty publikacji.

17.3.               W przypadku gdy użytkownik nie zaakceptuje danej zmiany regulaminu, korzystanie z usług LUDMO nie będzie więcej możliwe.

17.4.               Wprowadzane zmiany regulaminu, zostają uznane za zaakceptowane przez wszystkich użytkowników nadal korzystających usług LUDMO w momencie upłynięcia 30 dni od daty notyfikacji.

17.5.               Z zastrzeżeniem sekcji 17.1 do 17.4, wszelkie zmiany regulaminu muszą być dokonane w formie pisemnej. Nie istnieją żadne dodatkowe uzgodnienia ustne.

 

18.   Różne

18.1.               W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu są lub staną się nieważne, wszystkie pozostałe warunki pozostają w pełnej mocy.

18.2.               Prawo właściwe i jurysdykcja Polska.

18.3.               Regulamin jak i wszystkie stosunki umowne i spory pomiędzy użytkownikami a LUDMO podlegają pod prawo polskie, z wyłączeniem prawa kolizyjnego postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

18.4.               Miejsce dostawy i wyłącznej jurysdykcji sądu będzie Katowice, Polska.

Najnowsza wersja z dnia 11/05/2020