Polityka Prywatności LUDMO

 

1.  Postanowienia ogólne

Koncepcja platformy LUDMO.com oparta jest częściowo o udostępnianie poszczególnych danych użytkowników innym użytkownikom platformy LUDMO.com.

Zbieranie, zarządzanie i użytkowanie danych osobistych poprzez LUDMO jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i ochroną danych osobistych. Równocześnie LUDMO gwarantuje, iż użytkownik może samodzielnie decydować, które dane mogą być dostępne dla innych użytkowników

Specjalne zawiadomienie dotyczące narzędzia „śledzenia na żywo”: Platforma LUDMO.com zawiera narzędzie „Live Tracking”, które, jeśli zostanie uruchomione przez użytkownika wedle jego własnego uznania, umożliwia stronom trzecim, zobaczyć poszczególne dane sportowo-ruchowe odwzorowujące aktywność ruchową użytkownika na platformie LUDMO.com. W przypadku wyłączenia narzędzia przez użytkownika w ustawieniach profilu, taki użytkownik będzie zapytany przed każdą sesją, czy chce, aby uaktywnić funkcję dla danej sesji. Aktywacja narzędzia „śledzenia na żywo” jest całkowicie dobrowolna. Poprzez aktywację funkcji, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za taką aktywację na własne ryzyko. Jeśli użytkownik nie chce, dać osobom trzecim dostępu do jego treści sportowo-ruchowych narzędzie „Live Tracking” nie powinno zostać aktywowane. Ustawienia prywatności użytkownika mogą zostać odpowiednio skonfigurowane na profilu użytkownika.

Specjalne Zawiadomienie dotyczące narzędzia śledzenia „na żywo”: Platforma LUDMO.com zawiera narzędzie „Live Tracking”, które, jeśli zostanie uruchomione przez użytkownika wedle jego własnego uznania, umożliwia stronom trzecim, zobaczyć ruch i zachowanie sportowe danego użytkownika na platformie LUDMO.com. W wypadku wyłączenia tego elementu oprogramowania, dany użytkownik każdorazowo przy uruchomieniu danej sesji będzie pytany czy narzędzie śledzenia na żywo ma zostać uruchomione. Aktywacja narzędzie „na żywo” jest całkowicie dobrowolna. W momencie aktywowania tej funkcji użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za taką aktywację na własne ryzyko. Jeśli użytkownik nie chce, aby udostępnić osobom trzecim dostępu do jego danych aktywności sportowej, czy też treningowej poprzez narzędzie „Live Tracking” nie powinien aktywować tej funkcji. Ustawienia prywatności użytkownika można odpowiednio skonfigurować poprzez ustalania prywatności w profilu użytkownika.

2.  Kategorie danych osobowych identyfikujących użytkownika zbieranych przez LUDMO

LUDMO zbiera informacje o użytkownikach w oparciu o formularz rejestracyjny, jak i poprzez korzystanie z aplikacji LUDMO. Informacje identyfikujące użytkownika opierają się o następujące kategorie:

 • Imię i nazwisko;
 • Wiek użytkownika;
 • Adres domowy: pełen adres do korespondencji pocztowej;
 • Adres poczty elektronicznej e-mail;
 • Różne dane telemetryczne dotyczące ćwiczeń, czasu ich trwania, lokalizacji, pozycji zawodnika w ruchu itp.

Dane pozwalające identyfikować użytkownika będą zapisywane i przechowywane w celu umożliwienia informowania użytkownika o nowych ofertach, czy nowych usprawnieniach w aplikacjach dostosowanych do potrzeb użytkownika.

 

3.  Ustawienia Prywatności

Każdy użytkownik ma możliwość zmiany ustawień prywatności na własnym koncie. W ten sposób możliwy jest wybór

w pewnym wymiarze, jakie dane o danym użytkowniku będą zbierane

oraz kto będzie miał możliwość wglądu w te dane (w tym wypadku więcej w punkcie 3.2)

W odniesieniu do następujących informacji każdy użytkownik może zdecydować się za pośrednictwem profili-ustawień-prywatności, które z następujących typów wanych będą dostępne do wglądu jakim grupom użytkowników: 1. Dane profilu 2. Działania 3. Pasek stanu 4. Mapy sesji sportowych 5. Ćwiczenia 6. Zdjęcia 7 Statystyki sportowe. Dostępne są różne ustawienia:

Wszyscy: Opcja w pełni otwarta, wszyscy niezależnie czy są użytkownikami czy też nie będą mieli wgląd do danych

Wszyscy zalogowani użytkownicy: Wszyscy zarejestrowania użytkownicy platformy LUDMO będą mogli zobaczyć dane użytkownika

Znajomi znajomych: Wyłącznie użytkownicy LUDMO oznaczeni jako znajomi, jak i ich znajomi na platformie będą mogli zobaczyć dane użytkownika

Wyłącznie znajomi: Jedynie użytkownicy LUDMO oznaczeni jako znajomi na platformie będą mogli zobaczyć dane użytkownika

Nikt: Nikt nie będzie mógł zobaczyć danych użytkownika

 

4.  Użytkowanie i upublicznianie danych użytkownika pozwalających na jego idenytikacją jak i danych nie pozwalających na idenytifakcję danego użytkownika stronom trzecim

W momencie rejestracji do platformy LUDMO.com użytkownik wyraża zgodę i akceptuje regulamin platformy, a równocześnie wyraża akceptację do użytkowania wszelkich danych użytkownika zgodnie z ustawieniami prywatności poprzez LUDMO w celu świadczenia usług oferowanych przez platformę. LUDMO nie udostępnia danych pozwalających na identyfikację użytkowania stronom trzecim (patrz sekcja 2), za wyjątkiem sytuacji w której wymagać tego będzie prawo, lub na bezpośrednie pisemne życzenie użytkownika. LUDMO wdraża wszelkie uzasadnione środki, aby zapobiec nieupoważnionym stronom trzecim dotarcie do zapisanych danych.

Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na przechowywania jak i użytkowanie danych niepozwalających na identyfikację użytkownika dla celów reklamowo-marketingowych wewnątrz platformy LUDMO, jej aplikacji jak i powiązanych partnerów.

Dane które mogły by zostać zakwalifikowana jako opisujący stan zdrowia użytkownika nigdy nie będą udostępnianie reklamodawcom, czy podobnym agencjom.

 

5.  Wtyczki i narzędzia powiązane z social media

 • Platforma LUDMO.com zawiera wtyczki do social media:
 • Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Google +, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • Twitter, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Tego typu wtyczki mogą rozpoznawać adres IP użytkownika, jak i zapisywać pliki cookies. Wtyczki do social media widoczne na platformie LUDMO.com zarządzane są przez firmy zewnętrzne. Interakcja z tego typu odnośnikami równoznaczna jest z akceptacją zasad i reguł ustalanych przez poszczególnych usługodawców social media. LUDMO nie jest odpowiedzialne za skutki korzystania z tych serwisów.

Użytkownik może rozpoznać daną wtyczkę poprzez logo danego operatora, lub jego nazwę w formie pisemnej charakterystycznej dla danego operatora platformy social media. Więcej informacji na temat poszczególnych wtyczek można uzyskać podążając za odnośnikami do stron poszczególnych operatorów

 • Wtyczka Facebook informacja: LINK.
 • Wtyczka Google+ informacja: LINK
 • Wtyczka Twitter informacja: LINK

W przypadku interakcji z wtyczką przykładowo poprzez naciśnięcia klawisza “LIKE”, czy też komentowanie gdy użytkownik jest równocześnie zalogowany na swoim koncie w serwisie social media jak Facebook, Google+, czy Twitter, użytkownik wiąże treści pochodzące z platformy LUDMO do swojego profilu w mediach społecznościowych. W ten sposób Facebook/Google+/Twitter może połączyć wizytę na platformie LUDMO.com z danym kontem użytkownika. LUDMO jako usługodawca zarządzający platformą LUDMO.com nie ma wglądu do treści ani zakresu przesyłanych danych do portalów społecznościowych. Użytkownik może dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności poszczególnych serwisów social media podążając za poniższymi odnośnikami:

W przypadku gdy użytkownik nie chce łączyć swojego profilu w mediach społecznościowych z platformą LUDMO, powinien wylogować się z danego konta przed rozpoczęciem interakcji z LUDMO.

 

6.  Pliki cookies

Wiele obszarów na stronie LUDMO korzysta z plików cookies – małych plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika i przechowywanych przez przeglądarkę. Celem tego działania jest poprawa działania serwisu przy kolejnym otwarciu. Pliki cookies pozwalają również LUDMO na rozpoznanie przeglądarki użytkownika i oferowanie usług danegu użytkownikowi. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikacje danego użytkownika.

Użytkownik ma możliwość odmowy instalacji plików cookies na swoim komputerze poprzez odpowiednie wybranie opcji w ustawieniach przeglądarki swojego komputera. Jednakże takie ustawienia mogą mieć wpływ na zakres i rodzaj usług świadczonych przez LUDMO na rzecz danego użytkownika.

 

7.  Google analytics

Platforma LUDMO.com korzysta z narzędzi analizy Google Analytics, czyli serwisu analizy ruchu internetowego na stronie. Google Analytics korzysta z plików cookies (patrz sekcja 6). Informacja o wizycie danego użytkownika na stronie jest odnotowywana, obejmując zapisanie numeru IP urządzenia użytkownika i przesłana na serwer Google, gdzie w następstwie jest przechowywana. Dokładna lokalizacja serwera Google nie jest znana LUDMO, mogą to być Stany Zjednoczone. W związku z powyższym LUDMO aktywowało funkcję skracania numerów IP jeszcze na terytorium Uni Europejskiej lub w obrzeże sygnatariuszy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP może trafić na serwer Google Gogle Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z zebranych danych by ocenić sposób użytkowania platformy LUDMO.com, jak również w celu opracowania i przygotowania raportów na temat aktywności i zachowań użytkowników na platformie LUDMO.com. Pod żadnym pozorem Gooogle nie będzie łączyło uzyskanych adresów IP poprzez przeglądarkę internetową dla Gogle Analytics z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Użytkownik może zapobiec zbieraniu jak i przetwarzaniu danych dotyczących zachowania i aktywności na platformie LUDMO.com, w tym zbierania adresu IP jak i zbierania plików cookies przez Google, poprzez instalację odpowiedniej wtyczki blokującej powyższe funkcje. Właściwa wtyczka dostępna na stronie Google pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dodatkowo, użytkownik ma możliwość zabezpieczenia się przed zbieraniem danych na jego temat poprzez powyżej opisane narzędzia korzystając z opcji „Opt Out-Cookie” dostępnej pod niniejszym adresem odnośnika Deactivate Google Analytics Dodatkowe informacje dotyczące tej procedury dostępne są w nieniejszym dokumencie http://www.google.com/analytics/terms/us.html oraz https://www.google.de/intl/en/policies/.

Platforma LUDMO.com korzysta z narzędzie Google „DoubleClick for Publishers” (”DFP”). DFP korzysta z plików Coockies w celu przedstawienia użytkownikowi reklam go interesujących. Dodatkowe informacje odnośnie tego procesu dostępne są: https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en. Użytkownik ma możliwość wyłączenia opcji DFP wybierając odpowiednia ustawienia dostępna pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences.

 

8.  Zmiany w polityce prywatności

W przypadku jeśli LUDMO.com zdecyduje zmienić ustawienia prywatności, zostaną one opublikowane na tej stronie. Aktualne ustawienia zostały aktualizowane po raz ostatni w dniu 12/11/2019.

 

9.  Zgoda Użytkownika

Użytkownik wchodząc na stronę LUDMO, lub w jakikolwiek inny sposób rozpoczynając interakcję z platformą LUDMO, jej aplikacjami czy też innymi świadczonymi usługami akceptuje aktualną politykę prywatności. Zachęcamy również do przeczytania naszego regulaminy, a w szczególności sekcji dotyczącej praw i obowiązków użytkownika. Regulamin dostępny pod adresem: http://www.LUDMO.com/regulamin

 

10.       NEWSLETTER

LUDMO wysyła newsletter do zarejestrowanych użytkowników. Akceptując regulamin, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Użytkownik
w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, odpowiednia opcja dostępna jest w każdym otrzymanym liście. W momencie wypisania się z newslettera, użytkownik nie będzie więcej otrzymywał tego typu komunikatów ze strony LUDMO.

 

Wersja z dnia 11/05/2020