blog

Skala wysiłku wg Borga

Skala wysiłku wg Borga.   Daj nam znać, co myślisz o wprowadzeniu prostej skali od 1 do 10, aby śledzić zmęczenie gracza. Dlaczego BORG? Psychofizyczne podstawy postrzeganego wysiłku. Istnieje duże zapotrzebowanie na percepcyjne oceny wysiłku, aby lepiej zrozumieć człowieka w pracy. Takie oceny są ważnymi uzupełnieniami behawioralnych i fizjologicznych pomiarów sprawności fizycznej i zdolności do […]

Read More